Ons team

SpaardersVerenigd bestaat uit groepen mensen en organisaties die het opnemen voor de belangen van spaarders en ondernemers. 

We zijn meer dan een groepje experts en geloofsgenoten. We zijn een familie van gelijkgestemde zielen en we gebruiken onze overtuiging en wat we kunnen om o.a. de financiële en belastingwereld eerlijker en transparanter te maken.

SpaardersVerenigd is een label van Sleep to Live Management Services Ltd met kantoren in Nederland, België en Dubai. De onderneming is een "geloofsgenootschap" waarbij het creëren van geld en welvaart voor de leden voorop staat.

Doe met ons mee en sluit je aan.

Ons verhaal

Wat we doen in 30 seconden

SpaardersVerenigd staat voor het creëren van financiële voorspoed en welvaart voor de aangesloten leden.

Met SpaardersVerenigd realiseren we bijvoorbeeld een rechtvaardige spaarrente: een burgerrendement van 6% op jaarbasis. Het rendement waar je als spaarder recht op hebt. Daarvoor creëren we tevens een risicoloze spaaromgeving.

SpaardersVerenigd levert ook financiële diensten maar dan uitsluitend aan afnemers uit niet-EU landen.

Het hervormen van het geldstelsel staat ook op ons lijstje. De macht van de banken willen we doorbreken en de de zeggenschap van onze sparende leden maximaliseren. Daarbij wordt de privacy van het lid volledig gewaarborgd.

Ben je ondernemer dan helpen we je aan de laagste belastingaanslag. We maken gebruik van tax planning instrumenten die door multinationals zoals Shell, Apple en Google worden gebruikt. Deze instrumenten staan nu voor elke ondernemend lid, klein of groot, ter beschikking. 

Ga naar 6% rente

De Authoriteit Financiële Markten (AFM) stelt het verplicht een waarschuwing op te nemen bij reclame voor spaar- en beleggingsproducten. SpaardersVerenigd maakt geen reclame voor dergelijke producten en biedt deze ook niet aan. We zijn dus niet verplicht om een waarschuwing te plaatsen. Net als de AFM zijn wij van mening dat consumenten tegen malafide aanbieders van financiële producten moeten worden beschermd. Daarom hebben we besloten onderstaande waarschuwing te plaatsen voordat je verder leest. 

Let op! Het advies van SpaardersVerenigd valt buiten AFM-toezicht. 

Wat we doen voor de spaarder: Het hele verhaal

Wat kunnen we betekenen voor de spaarder?

Alle spaarders samen vormen een ongekend grote macht. Een macht waar niemand omheen kan. Doe met ons mee om tot 1 grote spaardersfamilie of zoals je wilt nationaal spaarfonds te komen. Een familie die de financiële lakens uitdeelt. Een familie ook waar jouw stem telt.

SpaardersVerenigd heeft als doel spaarders te verenigen om zo een vuist te maken tegen de financiële elite. Een vuist die er ook voor zorgt dat spaarders een fatsoenlijk rendement op hun spaargeld behalen.

SpaardersVerenigd zal problemen direct oplossen. Te beginnen met het rendement op jouw spaargeld. Dit geld verdient een rendement van 6% op jaarbasis. Daar kunnen we vandaag al bij adviseren.

SpaardersVerenigd ziet er op toe dat financiële en economische (wan)toestanden niet kunnen worden afgewenteld op de (kleine) spaarder.

SpaardersVerenigd zal de aanbieders van spaarproducten kritisch volgen en daar waar nodig ter verantwoording roepen.

SpaardersVerenigd zal de macht van de financiële elite herschikken door zelf hiervan deel uit te maken namens de spaarders. De vermogensongelijkheid in de wereld is schokkend. Nederland vormt daar geen uitzondering op.

SpaardersVerenigd streeft naar een geldstelsel dat stabiel, dienstbaar en democratisch is.

Wat kunnen we betekenen voor de ondernemer?

SpaardersVerenigd zal er voor zorgen dat elke ondernemer geen cent belasting te veel betaald. Daarvoor is de adviestak Less.Tax.World opgericht. 

Via het ondernemingsloket kunnen ondernemers in nood gratis advies inwinnen. Een faillissement dient te worden voorkomen. Maar als de bedrijfsbeëindiging onafwendbaar is dan moet je goed voorbereid zijn. 

Wie zijn we?

Omdat je als eenzame spaarder of ondernemer bij een bank, verzekeringsmaatschappij of professionele belegger niet vanzelfsprekend koning(in) bent, is SpaardersVerenigd tot stand gekomen. Net als wij streef je naar financiële slagkracht en welvaart. Wil je meer weten over onze organisatie en de initiatiefnemer van SpaardersVerenigd, lees dan verder.

Volledig onafhankelijk

SpaardersVerenigd is een onafhankelijke "geloofsgenootschap" voor spaarders en ondernemers. We zijn politiek neutraal. Onder de naam SpaardersVerenigd halen we ook geld op om de ideële doelstelling te realiseren van onze genootschap. We nemen overigens geen geld aan van overheden of financiële instellingen om onze objectiviteit te waarborgen. We zijn een genootschap van mensen die geld en welvaart belangrijk vinden. Maar ook van spaarders en ondernemers die een rechtvaardige rentevergoeding en een eerlijk en transparant geld- en belastingstelsel nastreven. 

We adviseren in de breedste zin over spaar- en belastingmogelijkheden op basis van kritische en vergelijkende analyses. We richten ons daarnaast op onderzoek van en voorlichting over zaken die spaarders en ondernemers betreffen. We helpen hen de weg te vinden in de ondoorzichtige wereld van spaarproducten en belastingregels.

SpaardersVerenigd is een voorvechter van privatisering van geld en ondersteunt initiatieven op het gebied van digitaal of elektronisch geld (cryptocurrency) waardoor een democratisch en transparant geldstelsel ontstaat.

SpaardersVerenigd lobbyt bij alle relevante instellingen en we werken zowel nationaal als internationaal samen met gelijkgestemde personen en organisaties.

SpaardersVerenigd sluit naadloos aan bij de wens van 80% van de Nederlandse bevolking om tot een staatsbank te komen. De financiële macht moet teruggegeven worden aan de bevolking.

Wat ons drijft.

SpaardersVerenigd, is een "geloofsgemeenschap" waarvan de leden geld en welvaart centraal stellen. SpaardersVerenigd richt zich daarbij op het adviseren van spaarders en ondernemers om hun financiële positie en welvaart te vergroten. 

Wil je als particuliere spaarder ook meer rendement behalen of als ondernemer minder belasting betalen en/of bezittingen naar een veilige haven brengen? Ga dan naar 6% rente of Less.Tax.World.

Internationale samenwerking

SpaardersVerenigd is een initiatief van Sleep to Live Management Services Ltd te Dubai. Dubai behoort tot de grootste financiële zakencentra van de wereld en van daaruit kan elke spaarder en ondernemer de wereld bestormen.

Door het internet zijn voor iedereen mogelijkheden ontstaan die tot voor kort alleen beschikbaar waren voor de grote banken en multinationals. Elke spaarder of ondernemer, klein of groot, kan vanuit het comfort van het eigen huis gebruik maken van de ongekende financiële en belastingvoordelen die Dubai biedt. 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Ik wil meer weten

Drijvende kracht

Een prominent lid van onze "geloofsgemeenschap" SpaardersVerenigd is Peter Trompert. PJ voor zijn vrienden en leden van SpaardersVerenigd. PJ is als financieel adviseur en toezichthouder aan SpaardersVerenigd verbonden. Wil je weten wie PJ is, scroll over zijn foto en klik vervolgens op 'Lees meer over mij'.

P.J. Trompert

Financieel adviseur en toezichthouder

Het is tijd voor SpaardersVerenigd. Samen onderweg voor financiële zekerheid en welvaart.

Sluit je vandaag nog bij ons aan. Laten we samen zorgen voor jouw startkapitaal en ontvang 6% rente. 

Ga naar 6% rente project financiering