Wat is 5G en waarom is er weerstand?

Gepubliceerd op: 08-06-2020

5G is simpelweg de afkorting van 5e generatie draadloze communicatiesystemen. Bij 5G gaat de doorvoer van gegevens nog sneller en in grote hoeveelheden dan bij de huidige 4G. 5G zet de deur voor het internet of things wagenwijd open. Met de komst van 5G zijn 1 miljoen apparaten per vierkante kilometer aan te sluiten op het internet. Dat is honderd keer meer dan bij 4G.

Het slimme huis, de slimme stad, de slimme auto, het slimme ziekenhuis enz. komt binnen ons handbereik. Dat brengt grote maatschappelijk en economische veranderingen met zich mee. Veranderingen maken mensen onzeker. En daar maken anderen weer gebruik van.

Waaruit bestaat de weerstand?

Criminelen, economische en politieke spionage en digitale sabotage bedreigen onze veiligheid. Onze gezondheid wordt geschaad door de veldsterkte waarvan gebruik wordt gemaakt.

Criminaliteit en economische en politieke spionage zijn van alle tijden. Het invoeren van 5G betekent nu niet dat er ineens criminelen en spionnen ontstaan.  En digitale spionage bestaat al sinds de computer op de markt kwam. Dus ook op dit vlak niets nieuws onder de horizon.

Blijft over het gezondheidsaspect. Voorlopig is er geen reden om aan te nemen dat dat de gezondheidsrisico’s van 5G anders te beschouwen zijn dan die van elektromagnetische velden die al langer gebruikt worden voor mobiele communicatie. Je kunt dan tegenwerpen dat het nog niet duidelijk is wat de gezondheidsrisico’s zijn omdat 5G nog niet op grote schaal is uitgerold. Dat is juist maar de overheid zal ingrijpen wanneer blijkt dat blootstelling aan de 5G veldsterktes grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het uitrollen van het 5G netwerk is derhalve niet onomkeerbaar.

Waar vrijwel niemand het over heeft, is onze privacy. SpaardersVerenigd maakt zich over dit onderwerp juist wel grote zorgen. 5G brengt een aantal zaken heel dichtbij zoals een cashloze maatschappij, gezichtsherkenning op elke hoek van de straat en Amerikaanse techreuzen die alles van je weten.

Wanneer je niets te verbergen hebt, dan is het toch niet erg dat de overheid, banken en techreuzen je op de voet volgen roepen ze alle drie in koor. Wij zijn er immers om jouw leven niet alleen makkelijker te maken maar ook om voor jou te zorgen. Hoe naïef kun je zijn om deze sprookjes te geloven.