Verwoesting economie reëel gevaar

Gepubliceerd op: 11-06-2020

Op 25 juni a.s. dient er een kort geding voor de Rechtbank Den Haag waarbij een groep wetenschappers eist dat de overheid alle coronamaatregelen per direct opheft.  De wetenschappers menen dat de overheidsmaatregelen een enorme schade aanrichten aan de economie zonder een redelijk doel te dienen. Daarbij komt dat de maatregelen niet met overtuigend bewijs zijn onderbouwd. Als bedreiging voor de volksgezondheid onderscheidt de coronagolf zich niet van een normale griepgolf. Bovendien is de epidemie al vrijwel voorbij. Deze argumenten van de eisers zijn onderbouwd in een vuistdikke dagvaarding.

Wat in ieder geval vaststaat is de inktzwarte toekomst die we met z’n alleen tegemoet zien als de economie niet snel op gang komt. De cijfers van het CBW laten daar geen onduidelijkheid over bestaan. Faillissementsgolven. Ontploffende overheidsuitgaven. Wegsmeltende belastinginkomsten. Massawerkloosheid. Een torenhoge staatsschuld. Maar ook zal er een gezondheidsschade optreden als gevolg van de maandenlang uitgestelde zorg.

Naast het intrekken van alle beperkende lock-down-maatregelen eisen de wetenschappers ook dat de Tijdelijke Wet Covid-19 onverbindend wordt verklaard. In deze wet zijn de spelregels van het nieuwe normaal vastgelegd. Onze grondrechten worden door deze wet ernstig beknot. Bijvoorbeeld mag de politie thuis bij je komen controleren en boetes uitdelen of mensen uit je huis wegsturen, zelfs arresteren en in de gevangenis zetten. Met deze wet bestrijdt de regering niet het coronavirus maar wordt de democratische rechtstaat ontmanteld.

Naast het intrekken van alle beperkende lockdown-maatregelen eisen de wetenschappers ook dat de Tijdelijke Wet Covid-19 onverbindend verklaard wordt. Jurist Jeroen Pols: ‘In dit wetsvoorstel is het zogenaamde nieuwe normaal vastgelegd. We zijn vanaf 1 juli wettelijk verplicht om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te blijven, en mogelijk later nog meer. Onze grondrechten worden vergaand beperkt. De politie mag dan bij je thuis komen controleren en mensen beboeten, wegsturen en zelfs arresteren en gevangenzetten. Met deze wet is de regering geen virus aan het bestrijden maar onze democratische rechtsstaat aan het afschaffen.

SpaardersVerenigd volgt deze rechtszaak op de voet. Spaarders hebben er alle belang bij dat de economie weer op gang komt en hun grondrechten gewaarborgd blijven.

Angst is ook tijdens de coronapandemie een slechte raadgever. Maatregelen op angst gebaseerd kunnen er toe leiden dat we de moeder aller economische crisissen aan het creëren zijn.

SpaardersVerenigd wil wankelende of omgevallen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) gratis helpen om een nieuwe start te maken. Wees niet te bescheiden om hulp te zoeken. Ga naar het ondernemingsloket en laat ons je steun en toeverlaat zijn.

Ben je geen ondernemer maar ken je een bedrijf dat wel wat hulp kan gebruiken, wijs deze partij dan op het SpaardersVerenigd Ondernemingsloket.