Thuis je spaargeld bewaren. Goed idee?

Gepubliceerd op: 07-01-2020

Niet doen raad iedereen je aan. Maar waarom eigenlijk?

Thuis spaargeld bewaren wordt door vrijwel iedereen afgeraden. De banken, overheid maar ook de Consumentenbond zijn geen voorstander. Je huis kan afbranden en inbrekers weten je wel te vinden. Bij de bank staat je geld veilig opgeborgen en het Europese depositogarantie beschermt je wel.

Laat je niet in slaap sussen.

Om met dat laatste te beginnen. In een situatie dat een bank of banken dreigen om te vallen kan de regering zelfstandig besluiten om spaargeld extra te belasten om zich financieel zeker te stellen. Daarbij komt dat de overheid slechts verplicht is de garantie na te komen wanneer zij financieel sterk genoeg is. Het depositogarantie is derhalve een voorwaardelijke en dus onechte garantie.  Het is in het leven geroepen om jou gerust te stellen.

Maar zeg nu eens eerlijk. Hoe groot is de kans dat je huis geheel afbrand? En als je niet van de daken schreeuwt dat je je spaargeld thuis bewaart dan gaat het inbrekersgilde echt wel aan jouw deur voorbij. Daarbij komt dat er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn te nemen om brand en diefstal te voorkomen. 

De spaarrekening heeft afgedaan.

De spaarrekening heeft niet alleen als veilige haven imagoschade opgelopen maar door de huidige rentestand van vrijwel 0% en de niet te vermijden negatieve rente als spaarinstrument afgedaan. Deze conclusie delen spaarders met ons. Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt namelijk dat maar liefs 79% van de spaarders voor een alternatief voor de spaarrekening gaat zorgen bij een negatieve spaarrente.

Datzelfde onderzoek laat zien dat 20% van de spaarders het spaargeld in contanten gaan opnemen en thuis gaan bewaren. Is dit verstandig en wat zijn hiervan de gevolgen?

Thuis spaargeld bewaren. Een paar tips.

SpaardersVerenigd is van mening dat het bewaren van spaargeld in contante vorm een optie is die je niet direct aan de kant moet schuiven. Je dient je dan wel te realiseren dat je spaargeld geen rendement oplevert terwijl er voldoende goede alternatieven bestaan. SpaardersVerenigd kan voor advies altijd worden geraadpleegd.

De voordelen. Je betaalt geen zogenaamd bewaarloon bij de bank. Dat is een vriendelijk woord voor negatieve rente. Uit kostenoverweging ben je dus beter af. Het geld is ook nog eens direct beschikbaar. Je kunt er elk moment van de dag over beschikken. En mocht er een bankrun ontstaan door de negatieve spaarrente dan heb jij je geld al binnen en wordt je niet geconfronteerd met niet meer functionerende pinautomaten.

De (overige) nadelen. Je zult waarschijnlijk wat moeten investeren om je huis inbraakbestendig en brandveilig te maken en te voorzien van brand- en inbraakmelders. Dat is overigens voor elke thuissituatie een aanrader. Je dient in ieder geval over een veilige bewaarplek te beschikken. Dat kan bijvoorbeeld zijn een brandveilige kast of een in de muur ingemetselde kluis. Er is voor elke situatie wel een oplossing te bedenken. Je dient niet uit te sluiten dat je iets angstig of gestresseerd wordt door de aanwezigheid van een grote som geld in huis. Aan het idee zul je na verloop van tijd gewend raken en daarna weet je niet beter meer. Je kunt ook overwegen een kluis bij de bank of bij een gespecialiseerd bedrijf te huren. 

Overigens zijn de belangrijkste oorzaken van brand in huis vlam-in-de-pan, roken of kortsluiting. Zaken die met gezond verstand zijn te voorkomen. 

De voordelen van contant geld in huis wegen op tegen de nadelen van een spaarrekening. Daarbij word je waarschijnlijk nog nadrukkelijker bewust om van je huis een inbraak- en brandveilige omgeving te maken en je dagelijkse gedrag hierop af te stemmen. Het mes snijdt dan aan 2 kanten.