SpaardersVerenigd - Staatsgevaarlijk?

Gepubliceerd op: 16-01-2021

SpaardersVereningd ondervindt veel weerstand van de Nederlandse overheid en de daaraan verbonden instanties, zodat we het idee hebben inmiddels een soort van staatsvijand te zijn. De olifant die bang is voor de muis. Maar is het niet de overheid die de vijand van het volk is?

Want wat is er tegen een Burgerrendement van 6%, gratis betalingsverkeer voor iedereen, een betaalmiddel in handen van het volk en lage belastingen voor het midden- en kleinbedrijf?

Wanneer een burgerinitiatief door de politieke, financiële en justitiële macht niet wordt gewaardeerd, dan mag je rekenen op grote weerstand. Het leven word je dan op alle mogelijke manieren zuur gemaakt.

Door de BanXIT en cryptocurrency projecten wordt SpaardersVerenigd bijvoorbeeld niet in staat gesteld in Nederland een bankrekening te openen. Een speldenprikje dat op zich geen onoverkomelijk probleem is. Immers de wereld is toch net iets groter dan alleen Nederland.  

Maar op het moment dat SpaardersVerenigd de weg wijst voor een burgerrendement van 6%, gratis betalingsverkeer, een eigen munt en lage belastingen, dan wordt het anders. Banken streven er naar om een negatieve rente in rekening te brengen en het betalingsverkeer steeds duurder te maken. De overheid wil zo veel mogelijk belastinggeld binnen halen en de controle houden over het financiële systeem.

SpaardersVerenigd vormt met haar initiatieven een bedreiging voor de bestaande overheids- en bankbelangen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) komt dan in actie. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. De AFM heeft dus dezelfde doelstelling als SpaardersVerenigd. Onze activiteiten kunnen elke toets der kritiek van de AFM doorstaan en we zijn tot op heden dan ook niet op de vingers getikt. Aan alle eisen die de AFM en De Nederlandsche Bank stelt wordt door SpaardersVerenigd voldaan.

Wat dan rest is het justitiële apparaat op ons af te sturen. Het Openbaar Ministerie (OM) is er veel aan gelegen om de handelingsvrijheid van de initiatiefnemers van SpaardersVerenigd aan banden te leggen.

SpaardersVerenigd heeft een document in bezit waarin het OM vaststelt dat “Via de website spaardersvereningd.nl worden spaarplannen aangeboden tegen een vaste rente van 6% met projectfinancieringen en crowdfundingsacties”. Dat is onjuist daar de website bijvoorbeeld geen spaarplannen aanbiedt maar hierover enkel informatie verstrekt.  Over de spaarzegels van de supermarktketens AH en Jumbo met 6% gegarandeerde rente is SpaardersVerenigd ook heel enthousiast.

Vervolgens concludeert het OM dat “Het reëel is om aan te nemen dat er geen deugdelijke administratie wordt gevoerd met alle mogelijke schade en slachtoffers van dien, omdat deelnemers hier mogelijk gelden inleggen”. Zonder deugdelijk onderzoek en enig bewijs wordt een conclusie getrokken. Het is opvallend dat de AFM die met de activiteiten van SpaardersVerenigd bekend is en hoge eisen stelt aan de integriteit van de organisatie geen bezwaren opwerpt.

De AFM stelt het verplicht een waarschuwing op te nemen bij reclame voor spaar- en beleggingsproducten. SpaardersVerenigd maakt geen reclame voor dergelijke producten en biedt deze ook niet aan. We zijn dus niet verplicht om een waarschuwing te plaatsen. Net als de AFM zijn wij van mening dat consumenten tegen malafide aanbieders van financiële producten moeten worden beschermd. Daarom hebben we besloten onderstaande waarschuwing op onze website te plaatsen. 

Let op! Het advies van SpaardersVerenigd valt buiten AFM-toezicht.