Ook de kleine spaarder krijgt te maken met negatieve rente.

Gepubliceerd op: 08-07-2020

De banken zijn in voorbereiding van maatregelen die een negatieve rente voor de kleine spaarder mogelijk maken. Op 1 april 2020 heeft de ABNAMRO haar voorwaarden dienaangaande aangepast en de ING, Rabobank en Triodos hebben dit voorbeeld gevolgd op 1 juli jl..

Voorlopig lijkt er voor de kleine spaarder nog weinig aan de hand. Maar de banken spelen het spel slim. Stapje voor stapje passen ze hun voorwaarden aan om vervolgens de negatieve rentestap te kunnen maken.

Een wettelijk verbod op een negatieve rente, zoals in België wel het geval is, zal er niet gaan komen. Minister Hoekstra is daar geen voorstander van. De banken hebben toegezegd geen negatieve rente in rekening te brengen voor spaargeld tot € 100.000,-. Maar sommige banken voegden daar aan toe niet in 2020.

SpaardersVerenigd is van mening dat het eenzijdig aanpassen van de bankvoorwaarden niet eerlijk is. In iedere geval verstoort deze wijziging de machtsbalans tussen de bank en de spaarder. Vanuit het gezichtspunt van de bank te begrijpen maar voor de consument onaantrekkelijk. Het idee van sparen is dat je geld aan de bank in bewaring geeft en dat je daar een vergoeding voor krijgt. Je hebt niet met de bank de afspraak gemaakt dat je bewaarloon moet gaan betalen. Maar toch hebben de banken de mogelijkheid gecreëerd om deze afspraak eenzijdig te kunnen veranderen.

SpaardersVerenigd verwacht niet dat dat de banken hun veranderde voorwaarden zullen terugdraaien. Van de politiek hoeven ook geen maatregelen te worden verwacht die tot een wijziging van de koers van de banken leiden.

Uit enquêtes blijkt dat 80% van de ondervraagden zegt het spaargeld van de bank te halen op het moment van een negatieve rente. Of dat gebeurt is nog maar de vraag. Met de huidige 0% rente kost sparen bij een bank al geld. En wat is de reactie van de consument? Deze is door de coronasituatie alleen maar meer gaan sparen.

Maar er zijn goede alternatieven voor de spaarder zoals het burgerrendement initiatief van SpaardersVerenigd.

Ander interessant nieuws/blog

Burgerrendement: 6%

Trap niet meer in de val van een spaarrekening

De helft van je spaargeld verdwijnt