Is een wereld zonder de traditionele banken wenselijk maar ook mogelijk?

Gepubliceerd op: 13-01-2020

Is een wereld zonder de traditionele banken wenselijk maar ook mogelijk?

Het antwoord op deze vraag zal door voorstanders van een liberaal financieel systeem met ja worden beantwoord en door tegenstanders met een ferm nee. 

Voor SpaardersVerenigd is het glashelder: We kunnen de Euro, de stijgende schuldenlast, de dalende koopkracht, de oneerlijke welvaartsverdeling en de verwaarloosbare rentevergoeding alleen aanpakken als we de strijd aangaan met het financiële kapitaal met name de traditionele banken.

Toen het leven nog simpel was

Wanneer we teruggaan naar de oorspronkelijke taak van banken dan is dit als volgt samen te vatten. Spaarders stellen hun overschot aan geld tegen een rentevergoeding ter beschikking en de banken lenen dit geld uit aan particulieren en ondernemingen tegen dezelfde rentevergoeding voorzien van een opslag. Voor het uitgeleende geld vragen de banken een zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een hypotheek, pand of borg om het risico zo laag mogelijk te laten zijn. Dat was het dan.

Toen het leven onbeheersbaar werd.

Maar de banken wilden meer. Het verdienmodel moest worden uitgebreid met o.a. betalingsverkeer, investment banking, beleggingsproducten, verzekeringen, internationalisatie en overnames. Deze steile ambities en graaiende bankiers hebben de kredietcrisis ingeluid waarvan de burger uiteindelijk de rekening heeft betaald. 

Hoe nu verder?

Burgerrendement. De rente moet omhoog. Daar is ook de president van de Nederlandsche Bank van overtuigd.  Geld is er in overvloed. De bijdrage van spaarders is op dit gebied niet meer gewenst. Dit feit komt o.a. tot uiting in de huidige rentestand van nagenoeg 0%. De introductie van een burgerrendement: een eerlijke en rechtvaardige vergoeding voor spaargeld vormt mede de oplossing van de huidige problemen. Dit kan gerealiseerd worden wanneer het geld van de spaarders wordt verenigd buiten de traditionele banken om.

Nieuwe investeringspartijen. Voor het lenen van geld zijn naast de traditionele banken andere partijen ontstaan. Investeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en crowdfundingplatformen worden door geldleners steeds vaker gevonden. Hoewel de traditionele banken nog altijd de belangrijkste financier zijn van hypotheken en bedrijfsleningen zijn er dus uitstekende alternatieven voor handen. Deze alternatieven verdienen een onbelemmerde doortocht.

Elektronisch geld. Het uitgeven van Euro’s door banken is ooit besloten door de politiek. Maar waarom zouden de banken de enige instantie zijn, naast de overheid, die geld mag creëren? Met de introductie van elektronisch of anders gezegd digitaal geld (cryptocoins) kan elke geïnteresseerde partij een eigen betaalmiddel ontwikkelen. Cryptocoins moeten niet aan banden worden gelegd maar juist alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Financiële technologie. Fintech omvat alle financiële producten en diensten die de manier waarop we met geld omgaan vereenvoudigt en versnelt. Voor het verzorgen van bijvoorbeeld het betalingsverkeer zijn de traditionele banken in principe niet meer nodig. Er ontstaan steeds meer fintech ondernemingen die het betalingsverkeer uitstekend organiseren. Feitelijk kan betalingsverkeer gratis worden verzorgd. 

Voor een eerlijk en transparant financieel (geld)systeem zijn de traditionele banken een sta-in-de-weg. Zij vormen nu nog een machtsfactor van ongekende omvang. Op korte termijn kunnen we ook niet zonder deze banken omdat bankfinanciering voor bijvoorbeeld het Nederlandse bedrijfsleven nog altijd de belangrijkste bron van externe financiering vormt. Daarbij komt dat particuliere bankklanten nauwelijks te bewegen zijn om van bank te veranderen. 

Veel van de financiële problemen (Euro, rentestand, private schuldenlast, dalende koopkracht, toenemende belastingdruk) die we vandaag ervaren hebben te maken met macht.  Macht die doorbroken dient te worden, te beginnen bij de traditionele banken. De financiële macht behoort toe aan de burgers.