De prijs van de lage rente is hoog en die betaal jij.

Gepubliceerd op: 20-01-2020

Met het antwoord op de vraag waarom de rente voor spaargeld zo laag is en straks 0% zal bedragen hebben de Europese Centrale Bank (ECB), de banken en politici zich de laatste tijd uitvoerig beziggehouden. Eerst nog even wat deze partijen te zeggen hebben. Daarna volgt het echte antwoord dat voor de burgers wordt verzwegen. Het antwoord dat jij niet mag weten.

Banken hebben spaargeld niet nodig

De banken hebben geen tekort meer aan financiering. Onder meer door het beleid van de ECB is er meer dan genoeg geld voor banken beschikbaar. De rente die zij voor dit geld betalen is laag. De gedachte van de ECB is dat de banken dit goedkope geld weer uitlenen voor bijvoorbeeld bedrijfsfinancieringen maar daar is volgens de banken onvoldoende vraag naar o.a. in Nederland.

Het aanwakkeren van inflatie 

De ECB streeft een inflatie na van rond de 2%. Inflatie is een ander woord voor stijgende consumentenprijzen. Een beperkte inflatie namelijk vormt het smeermiddel voor een groeiende economie. Met andere woorden licht stijgende consumentenprijzen helpen de economie om te groeien. Het probleem doet zich echter voor dat bijvoorbeeld het Nederlandse inflatiepercentage al jarenlang onder de beoogde 2% blijft.  

Het verhogen van consumentenuitgaven. 

Door een lage rente worden consumenten aangespoord geen geld meer op de bank te zetten maar uit te geven. Geld moet rollen is de gedachte van de ECB. Dat is goed voor de economische groei. Maar Nederlandse consumenten zijn helemaal niet minder gaan sparen. Sterker nog er wordt op jaarbasis steeds meer gespaard.

Het beleid van de ECB sorteert geen enkele positief effect, in ieder geval niet voor de Nederlandse burger. De extra vraag naar (bedrijfs)leningen blijft uit, de gewenste inflatie komt niet van de grond en consumenten laten zich niet verleiden tot een enthousiast uitgavepatroon. 

Waarom blijft de Nederlandse regering achter het ECB rentebeleid staan?

De Eurozone bestaat uit 2 blokken. De sterke economieën van het noordelijke deel en de zwakke economieën van het zuidelijke deel. Samen verenigd in de Euro. Om de zwakke economieën binnen de Euro te houden is een lage rente noodzakelijk. Deze economieën kunnen dan tegen lage kosten leningen afsluiten om hun overheidsfinanciën op orde te krijgen en te houden. Een hoge rente staat dit proces in de weg.

Maar een lage rente lost structureel voor deze landen niets op. Immers het op orde brengen van overheidsfinanciën realiseer je alleen door een beheerst uitgavepatroon en een goed functionerend belastingsysteem. Met name op deze 2 fronten laten de zuidelijke landen het vaak afweten.

Een paar willekeurige voorbeelden. Hoewel de Griekse reders over de grootste vloot ter wereld beschikken betalen zij niet of nauwelijks belasting. Op een bijdrage van deze machtige reders om de Griekse schuldencrisis te helpen oplossen hoeft de staat niet te rekenen. In Italië kan iedereen met 38 dienstjaren en die de leeftijd van 62 heeft bereikt met staatspensioen. Het probleem daarbij is dat je ook dienstjaren kunt kopen! Leuk en aardig allemaal maar zowel Griekenland als Italië kampen met een enorme staatsschuld.

De prijs van het ECB beleid betaal jij. 

1. De burger van de noordelijke landen wordt geconfronteerd met een dalende koopkracht van het spaargeld. Met het gespaarde geld kun je dus steeds minder doen.

2. Daarbij komt dat de lage rente in Nederland voor spotgoedkope hypotheken zorgt met stijgende huizenprijzen tot gevolg. Het kopen van een huis is voor grote delen van de Nederlandse bevolking al niet meer mogelijk.

3. De Nederlandsche Bank (DNB) voorziet daarnaast toenemende beleggingsrisico’s die niet bijdragen aan een stabiel financieel systeem.

4. Maar er is ook een dikke kans dat jij gaat meebetalen aan de boven omschreven Griekse en Italiaanse gekte. De Nederlander steeds later met pensioen om de Italiaan op jouw kosten eerder met pensioen te laten gaan. Het moet niet gekker worden.