De helft van je spaargeld verdwijnt

Gepubliceerd op: 10-02-2020

Van de koopkracht van je spaargeld blijft na 18 jaar slechts de helft over door inflatie en belasting als je bijna geen rente krijgt. Dat is de realiteit van vandaag.

Onherkenbaar gedrag

Wat is dat toch met die Nederlanders die bekend staan als een op de centen passend volkje? Wanneer het op het spaargeld aankomt, vertoont de Nederlander ineens onherkenbaar gedrag.

Wat blijkt? We realiseren ons dat door de vrijwel 0% rente onze financiële doelen niet worden bereikt. Het ontbreken van een vergoeding voor ons spaargeld en het koopkrachtverlies van dit geld  door inflatie en bankkosten compenseren we door extra te sparen. De Nederlandsche Bank heeft vastgesteld dat vanwege de lage rente we meer geld opzij hebben gelegd om onze financiële doelen te bereiken. Daarnaast zijn spaarders onzeker over de toekomst en leggen ze geld opzij voor later. Echter dit appeltje voor de dorst verschrompelt sneller dan je denkt.

Het Nederlandse spaarvermogen

Het huidige spaartegoed van alle Nederlanders samen bedraagt ruim E 360 miljard en dit bedrag is daarmee 30% hoger dan 10 jaar geleden. Met ongeveer E 12 miljard hebben we ook in het afgelopen jaar weer vlijtig gespaard ondanks dat de rente vrijwel 0% bedroeg.

Hoe ziet dit spaargeld er over de lange(re) termijn uit? Niet best!

Een voorbeeld.

Je hebt jarenlang elke maand een vast bedrag gespaard waardoor je nu E 100.000,- als aanvulling op je pensioen bij elkaar hebt gesprokkeld.  Bij een spaarrente van 0% in combinatie met de huidige inflatie en de geldende  vermogensrendementsheffing, neemt de koopkracht van dit geld met 3,5% per jaar af. Deze spaarder gooit dit jaar alleen al E 3.500,- weg! Hierbij is nog geen rekening gehouden met de bankkosten. Na 18 jaar is onder deze omstandigheid bijna de helft van het spaargeld verdwenen.

Denk nu niet een bedrag van E 100.000,- heb ik niet dus dit voorbeeld is aan mij niet besteed. Iedereen die spaart heeft te maken met ernstig koopkrachtverlies van het spaargeld door inflatie en bankkosten bij 0% rente. Zonder maatregelen ben je met zekerheid de helft van je spaargeld kwijt als de rente ook nog eens negatief wordt.

Ander interessant nieuws/blog

Burgerrendement: 6%

Trap niet meer in de val van een spaarrekening