Corona boete niet betalen

Gepubliceerd op: 03-06-2020

Heb je als privépersoon of ondernemer een boete ontvangen omdat je de noodmaatregel inzake corona hebt overschreden, meld je dan bij SpaardersVerenigd aan. We gaan dan samen verzet aantekenen tegen de opgelegde boete.

Los van het feit dat het al moeilijk genoeg is om een overtreding van de anderhalvemetermaatregel aan te tonen, is er een nieuw argument bijgekomen om niet te hoeven betalen.

Burgemeester Halsema van Amsterdam en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben afgelopen maandag besloten om tussen de vijf- en tienduizend mensen die de corona noodmaatregel hebben geschonden vrijuit te laten gaan. Dat is een significant aantal. Ondanks het feit dat de demonstranten wisten dat ze in overtreding waren is er bewust besloten niet te handhaven. Wanneer jij wel en anderen niet voor eenzelfde overtreding wordt beboet dan is er sprake van willekeur en rechtsongelijkheid.  Zeker nu verantwoordelijke gezagsdragers hierbij zijn betrokken.

Burgemeester Halsema is zowel politiek als bestuurlijk verantwoordelijk voor de openbare orde in Amsterdam. Halsema moet van de toestroom van grote aantallen bezoekers hebben geweten. Immers de social media stonden bol van de berichten dat er duizenden deelnemers op de demonstratie zouden afkomen. De burgemeester heeft geen enkele maatregel getroffen om de bijeenkomst binnen de noodmaatregelen te laten plaatsvinden.

Minister Grapperhaus heeft als lid van het kabinet de corona noodverordeningen uitgevaardigd, die lokaal worden geïmplementeerd. Wanneer een lid van een veiligheidsregio zich daaraan niet houdt, door niet te handhaven als bijvoorbeeld de anderhalvemetermaatregel geschonden wordt, kan besloten worden op te treden. Dat heeft de minister nagelaten.

De oproep om de coronaboete niet te betalen is niet bedoeld als een uitnodiging om het risico van een boete te riskeren. Juist niet. Als verstandig individu en/of ondernemer ben jij er van doordrongen dat de noodmaatregelen er voor ons allemaal zijn. De beste manier om een boete niet te betalen is om er geen te krijgen.

Ga naar het contactformulier en meld je aan onder vermelding van “Coronaboete niet betalen”.