Bedrijven keer geen dividend uit

Gepubliceerd op: 30-03-2020

Gewijzigde omstandigheden vragen om een gewijzigd beleid. Grote aandeelhouders roepen beursgenoteerde ondernemingen op tot nader order geen dividend uit te keren. Dat is een ongebruikelijke actie daar deze aandeelhouders, net als SpaardersVerenigd, zeer gecharmeerd zijn van een dividenduitkering. Maar we leven op dit moment in ongewone tijden wat vraagt om ongewone maatregelen.

Cash is king

De economische activiteiten zijn sterk in verval geraakt wat ongetwijfeld zal leiden tot een recessie. Veel bedrijven dreigen zelfs om te vallen. Cash is momenteel voor veel ondernemingen een voorwaarde om te overleven. Zij moeten zich dus niet gaan verzwakken door cash te gebruiken voor de aandeelhouders.

De stabiliteit van de ondernemingen staat in deze hectische tijden dus centraal. Het onaantastbaar geachte dividend moet daarvoor wijken. Bestuurders van ondernemingen moeten er alles aan doen om het vertrouwen in hun bedrijf overeind te houden.

Oproep ECB

Ook de Europese Centrale Bank is voorstander om dividenduitkeringen te bevriezen. Zij riep de banken op de dividenduitkering in ieder geval tot de herfst uit te stellen. Door het schrappen van deze uitkeringen kunnen de banken tientallen miljarden Euro’s in kas houden.