De Nederlandse Gulden is definitief terug

Men zegt wel dat dingen die de moeite waard zijn, zoals de Nederlandse Gulden, nooit verloren mogen gaan.

Maar daar dachten de Nederlandse regering en de Europese Raad destijds heel anders over. De Gulden werd ingeruild voor de Euro.

Waarom moet de Nederlandse Gulden terug?

Omdat we van de Euro geleerd hebben hoe het niet moet en dat het zo niet langer kan

De nieuwe werkelijkheid: de Nederlandse Gulden

De Nederlandse Gulden in 30 seconden

De Nederlandse Gulden, die de Dutch Guilder coin (DGcoin) is gedoopt, is geen variant van de Bitcoin. Beide munten zijn weliswaar digitaal of elektronisch geld maar daar houdt het vergelijk dan ook op.

De DGcoin is een zogenaamde "stable coin". De munt is waardevast en over het bezit ontvang je 6% bonuscoins op jaarbasis. De DGcoins incl. bonuscoins zijn op elk gewenst moment inwisselbaar voor Euro's tegen de vaste koers 1 DGcoin = 1 Euro.

Daarnaast is de DGcoin een "full reserve coin". Een munt volledig gedekt door goudgerande waardepapieren. Dat zijn waardepapieren van hoge kwaliteit.

Tevens is de DGcoin een "vote coin". Aan de munt is namelijk stemrecht verbonden. Besluiten over de DGcoin komen democratisch tot stand. Het zijn dus niet de banken of de overheid die bepalend zijn, zoals bij de Euro. Maar de bezitters van de DGcoin hebben de volledige zeggenschap. Het is de digitale munt van de burger.

Meld je vandaag nog bij ons aan via het contactformulier onder vermelding “ja, ik doe mee”. Je hoort dan snel weer van ons.

Ja, ik doe mee

Of ga naar 6% project financiering.

6% rente project financiering

De Nederlandse Gulden: Het volledige verhaal

In de financiële wereld zijn 2 geldsoorten te onderscheiden, te weten oneerlijk geld en eerlijk geld.

Met oneerlijk geld bedoelen we niet geld dat afkomstig is van criminele groeperingen, terroristische organisaties of schurkenstaten. Onder oneerlijk geld verstaan we geld dat door de banken ongelimiteerd wordt gecreëerd, waar bergen schuld tegenover staan en waar de burger niets over te zeggen heeft zoals de Euro.

Ook beschouwen we digitaal geld dat door speculanten dagelijks en op grote schaal wordt misbruikt, waaronder de Bitcoin, als oneerlijk.

Eerlijk geld is van en voor de burgers en wordt volledig gedekt door waarde zoals goud of waardepapieren. Ook is eerlijk geld niet gevoelig voor speculanten. Een voorbeeld van eerlijk geld is de DGcoin.

Oneerlijk geld: de Euro en de Bitcoin

Het startschot tot oneerlijk geld werd gegeven door President Nixon van de Verenigde Staten. Op zijn initiatief werd in 1972 de gouden standaard losgelaten. Daardoor viel de dekking door goud van de US Dollar en de aan deze munt verbonden valuta weg.

Oneerlijk geld kreeg in 1992 een nieuwe impuls  toen door de lidstaten van de Europese Economische Monetaire Unie tot de Euro werd besloten. 

Met de invoering van de Euro is het geldscheppende vermogen voornamelijk in handen van de commerciële banken gekomen. Maar dit door deze banken gecreëerde geld is niet gedekt door zekerheden. Sterker nog tegenover elke Euro die het levenslicht ziet staat een schuld.

Je moet er maar op vertrouwen dat het goed gaat. Vertrouwen is goed maar controle is beter. En daar wringt nu net de schoen. De Euro is gebouwd op een oncontroleerbare illusie.

Niemand weet bijvoorbeeld hoeveel Euro’s er door banken in omloop zijn gebracht en in hoeverre het financiële risico is afgedekt. De Euro producerende banken zijn weliswaar verplicht om 3% van het uitgeleende geld in kas te houden maar met deze verplichting wordt creatief omgegaan.

Het gereserveerde geld wordt door de banken op digitale wijze steeds verder uitgeleend en uitgegeven. Valt de bank om dan is je spaargeld gedekt tot E 100.000,-. Elk bedrag daarboven ben je waarschijnlijk kwijt.

Maar de Bitcoin en vergelijkbare munten bestempelen we ook als oneerlijk geld. De Bitcoin is niet gedekt door waarde en is een speelbal van speculanten. Het aantal uit te geven munten is aan een maximum verbonden waardoor de munt als internationaal betaalmiddel feitelijk ongeschikt is. De Bitcoin blijft daardoor een onduidelijk ruilmiddel.  

Eerlijk geld: de Nederlandse Gulden

Digitale munten oftewel elektronisch geld vormt een uitstekend alternatief voor de Euro en het huidige betalingsverkeer. Elektronisch geld is transparant en het betalingsverkeer kan hiermee snel en kosteloos worden uitgevoerd.

Een voorbeeld van een concurrent van de Euro wordt de Dutch Guilder coin (DGcoin). De Nederlandse Gulden is vanaf 1 maart 2020 terug van weggeweest maar dan in een nieuw digitaal jasje.

De DGcoin

De DGcoin illustreert hoe het geldstelsel stabiel, eerlijk, democratisch en transparant kan verlopen. Een geldstelsel dat in publieke handen is en waar nationale overheden en banken weinig invloed op hebben. De DGcoin is van ons allemaal.

Inwisselbaar tegen Euro’s (stable Coin)

De inwisselbaarheid van de DGcoin in de Euro is gezekerd. De DGcoin is namelijk gekoppeld aan de Euro in een 1 op 1 vaste verhouding. Daarmee wordt voorkomen dat de DGCoin onderhevig is aan enorme waardeschommelingen.

Makkelijke rekeneenheid

De vaste koppeling van de DGcoin aan de Euro maakt het rekenen met de DGcoin wel zo makkelijk. Hierdoor kan de DGcoin als algemeen betaalmiddel worden gebruikt.

6% bonus coins

De bezitter van een DGcoin ontvangt  6% bonus coins op jaarbasis. Het (spaar)tegoed dat is opgebouwd met DGcoins neemt dus elk jaar automatisch met 6% toe.

Complete dekking (full reserve coin)

Voor elke DGcoin in omloop worden 100% dekkende reserves aangehouden in de vorm van liquide en hoogwaardige waardepapieren.

Vanwege deze liquiditeit is een “run op de DGcoin” geen probleem. Als iedereen plotseling van de DGcoins af wil en dus verkoopt, dan kan dat zonder dat de DGcoin met een tekort komt te zitten. De DG-reserve krimpt dan, maar de DGcoin hoeveelheid krimpt mee en de overblijvende DGcoins blijven evengoed gedekt.

Volledige zeggenschap (vote coin)

Aan het bezit van de DGcoin is stemrecht verbonden waardoor de bezitter grote invloed heeft op het bestaan van de DGcoin en de dekkende reserve. Het beheer van de DGcoin is decentraal.

100% transparant

De uitgifte van DGcoins is aan strikte en publieke regels gebonden. Daarnaast heeft de bezitter toegang tot de onderliggende (financiële) administratie.

Gecontroleerde uitgave

Het aantal DGcoins dat in omloop wordt gebracht, is direct gekoppeld aan het ingelegde (spaar)geld en de uit te keren bonus coins. Er kan dus niet ongecontroleerd DGcoins worden uitgegeven.

Voorbeeld. Indien er op een dag E 10.000 aan spaargeld ter beschikking wordt gesteld, dan worden er 10.000 DGcoins aangemaakt. Worden een dag later 5.000 DGcoins ingewisseld voor Euro's, dan wordt het aantal DGcoins met hetzelfde aantal verminderd 

Privacy 100% gewaarborgd

Het bezit van DGcoins kan het beste vergeleken worden met het bezit van contant geld. Je hoeft dus geen verantwoording af te leggen aan wie dan ook hoe je met je geld omgaat.

Wil je meer weten?

Ga dan naar

De DGcoin White Paper

Of bezoek de pagina met de meest gestelde vragen over DGcoin.

Meeste gestelde vragen over DGcoin.