Hoe open ik een SpaardersVerenigd account?

Het openen van een SpaardersVerenigd account stelt niet zo veel voor. Het is binnen een paar tellen geregeld. Je gaat naar de pagina Ik doe mee en je vult je contactgegevens in. Voor het openen van een rekening hoef je in de regel alleen jouw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Klik vervolgens op verzenden en je ontvangt een e-mail met verdere instructies.

Open een account

Hoe gaat het sparen in zijn werk?

Nadat je een SpaardersVerenigd account hebt aangemaakt, ontvang je een handleiding over het installeren van de BX App op je smart phone. Via deze App koop je de BX koopzegels die toezien op een gegarandeerd rendement van 6% op jaarbasis. 

Kan ik altijd over mijn spaargeld beschikken?

Ja, je kunt altijd over je spaargeld beschikken en dit zonder kosten laten overmaken naar een door jou aangewezen bankrekening.

Zijn aan het beheer van mijn spaargeld kosten verbonden?

De beheerkosten van BanXit worden op voorhand aan de spaarders ter goedkeuring voorgelegd. De goedgekeurde kosten worden dan evenredig verdeeld over de spaarders naar rato van het spaarbedrag. Je weet dus op voorhand waar je aan toe bent. Er wordt dus niet standaard met een vast kostenpercentage gewerkt.

Kan ik meerdere rekeningen onder dezelfde naam openen?

Voor het openen van een SpaardersVerenigd account dien je je voorna(a)men, achternaam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Wanneer je meerdere accounts wilt openen dan kan dat. Hierbij dien je voor elke account een ander e-mailadres op te geven.

Moet ik mijn spaargeld opgeven aan de belastingdienst?

Jouw spaargeld wordt geregistreerd bij BanXit als BX Koopzegels. De Nederlandse belastingdienst verplicht je het bezit van financiële producten op te geven. We raden je dan ook aan de wetgeving op dit gebied strikt te volgen.

Het is overigens wel lastig om te controleren of een opgave van digitale of elektronische Koopzegels waarheidsgetrouw is. Immers dergelijke zegels zijn te vergelijken met contant geld. Het herleiden van dergelijk geld naar een individu is nauwelijks mogelijk. 

Is het vaste rendement van 6% niet aan de lage kant?

Spaarders zijn op zoek naar een zo hoog mogelijk rendement. Dat is actueler dan ooit nu de spaarrente uitkomt op vrijwel 0%. Op deze situatie spelen aanbieders van spaar- en beleggingsproducten handig in. Rendementen van 10% of meer moeten de spaarder over de streep trekken. Maar wanneer deze zeepbel is doorgeprikt, dan ben jij mogelijk je geld kwijt. Vandaag de dag zal een beleggingsadviseur zeggen dat aandelen gemiddeld tussen de 10% en 15% rendement per jaar geven. Ook daar mag je wat ons betreft vraagtekens bij plaatsen.

Rendement is onlosmakelijk verbonden met risico. Dus hoe hoger het voorgespiegelde rendement is, hoe hoger het risico is dat je loopt.

Rendement moet je altijd beoordelen over een lange termijn. Daarbij moet je niet denken aan 3 tot 5 jaar. Maar eerder aan 25 tot 30 jaar. De onder de AEX (Amsterdam Exchange) index vallende aandelen hebben in de afgelopen 30 jaar een rendement van 7,7% laten zien inclusief het uitgekeerde dividend. BanXit dat voornamelijk in deze aandelen een belang neemt, biedt met een vast rendement van 6,0% dus een realistisch vooruitzicht. 

Ben je hebzuchtig waarbij het enige dat telt winst op korte termijn is, dan is deelname aan het BanXit Zekerheid spaarplan niets voor jou.

Hoe is het met mijn privacy gesteld?

Dat je je zorgen maakt over jouw privacy kunnen we ons goed voorstellen. De overheid, de belastingdienst, de banken maar ook Google en Facebook willen alles van je weten om uiteenlopende redenen. Wettelijk bestaat zelfs de mogelijkheid voor banken om jouw betaalgegevens, weliswaar met jouw toestemming,  te verkopen aan derde partijen. Hoe lang zal het nog duren voordat een bank jou uitnodigt de wekelijkse boodschappen te doen bij een aangewezen supermarkt?

Jouw privédomein wordt steeds verder ingeperkt door surveillancecamera's, mobile telefoons, social media, computer hacks en nu dus ook banken die jouw betaalgegevens mogen verkopen. Het wordt steeds moeilijker om frank en vrij door het leven te gaan.

SpaardersVerenigd en BanXit zijn van mening dat privacy een groot goed is, een fundamenteel recht zelfs. Vandaar dat er vergaande maatregelen zijn getroffen om jouw privacy te waarborgen.

Tenzij daar gegronde redenen voor zijn, zullen SpaardersVerenigd en BanXit jouw naam, adresgegevens, telefoon en e-mailadres die je hebt opgegeven niet op voorhand controleren. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Daarbij komt dat de database van BanXit uitstekend is beveiligd tegen hacken.

Bij BanXit zijn jouw persoonlijke gegevens in veilige handen. Zo is het bijvoorbeeld uitgesloten dat wie dan ook toegang krijgt tot jouw rekening. Daarnaast zullen jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Voor meer informatie verwijzen we je naar ons privacybeleid.

Lees meer over het privacybeleid

Ik woon niet in Nederland. Kan ik mij dan toch bij BanXit aansluiten?

Elke persoon kan zich aansluiten en met SpaardersVerenigd en de BX Koopzegels meedoen. Voor het aanvragen van een account maakt het niet uit waar je woont of welke nationaliteit je bezit.

Waar is BanXit gevestigd?

BanXit is een handelsnaam van Sleep to Live Management Services Ltd. Dit is een internationaal actieve financiële instelling gevestigd in het HDS Business Centre, 3204, Jumeirah Lakes Towers, Dubai United Arab Emerates. 

Waarom is BanXit in Dubai gevestigd en niet in Amsterdam?

In de wereld bestaan van oudsher een aantal grote financiële centra, te weten New York, Londen, Hong Kong, Singapore, Tokio, Zurich en Seoel. Amsterdam heeft in dit prominente rijtje nooit gestaan en zal er nooit komen te staan. Op de Global Financial Centres Index staat Amsterdam slechts op plaats 37.

Dubai is als financieel centrum toonaangevend en heeft inmiddels plaats 8 op bovengenoemde index ingenomen. Het land biedt uitstekende faciliteiten voor internet gebaseerde operaties met name op het gebied van financiële technologie (fintech) waaronder digitaal of elektronisch geld. Daarnaast biedt Dubai een vergaande bescherming op het gebied van privacy.

Het zal niet lang meer duren of Dubai behoort tot de 5 toonaangevende financiële centra in de wereld met een uiterst aantrekkelijke dienstverlening, wetgeving en belastingregime. Het is niet voor niets dat vrijwel alle banken en financiële instellingen, dus ook de ING, ABNAMRO en Rabo bank, een bancaire vestiging hebben in Dubai. En waarom zou BanXit het voorbeeld van deze banken niet volgen?

Gezien de ambities van BanXit en de liberale wetgeving op het gebied van digitaal of elektronisch geld is Dubai de meest logische vestigingsplaats. 

Is Dubai niet een belastingparadijs en moet het land daarom niet worden gemeden?

4 op de 5 Nederlanders vindt belastingontwijking oneerlijk. In tegenstelling tot Nederland heeft Dubai nog nooit op de EU-lijst of een andere lijst van belastingparadijzen gestaan. Het Europese parlement heeft Nederland onlangs nog aangemerkt als belastingparadijs. Internationaal wordt zelfs gesproken over de 'Nederlandse route".

Ben je tegen belastingparadijzen? Overweeg dan  je spaargeld buiten Nederland te stallen. In Dubai bijvoorbeeld. Je kunt ook de petitie van Oxfam Novib op hun website tekenen. Nederland behoort immers tot de belangrijkste belastingparadijzen in de wereld. 

Kan BanXit failliet gaan en zo ja, ben ik dan mijn spaargeld kwijt?

Het antwoord op deze vraag kan kort zijn: Nee. BanXit is geen bank die allerhande complexe financiële diensten en producten verkoopt en geld in- en uitleent. Het is een transparante operatie waarbij het geld van de spaarders op een vrij risicoloze wijze voor de lange termijn wordt geïnvesteerd in top ondernemingen en banken. Hierbij wordt een zo reëel mogelijk rendement nagestreefd. Bij BanXit staat het behoud van het spaargeld voorop. Wil je meer weten? 

Lees meer over het BanXit Zekerheid spaarplan

BanXit zal zich altijd in een positie bevinden waarbij aan de direct opeisbare verplichtingen kan worden voldaan. Het toevertrouwde geld wordt niet volledig geïnvesteerd. Er wordt een buffer in kasgeld aangehouden van 3% van het totale spaargeld. Hiervoor is het Garantiefonds van de Stichting LivingComfort opgericht. Daarbij komt dat de investeringen van BanXit uitermate liquide zijn en op elk moment van de dag in geld kunnen worden omgezet. 

In het theoretische geval dat alle spaarders tegelijk al het spaargeld opeisen, dan worden de aandelenbelangen verkocht en het vrijgekomen geld aan de spaarders uitbetaald. Dan is er geen sprake van een faillissement maar van een opheffing van BanXit waarbij de spaarders niets te kort komen.

Waarom heeft BanXit gekozen voor een gesloten en niet voor een open netwerk?

De belangrijkste redenen om voor een gesloten netwerk te kiezen zijn kosten- en belangenbeheer en beheersbaarheid.

Een gesloten netwerk stelt BanXit in staat om zelf de deelnemers (lees: spaarders) in het netwerk te selecteren en te beheren en kost daarom nauwelijks geld per transactie.

In het BanXit netwerk worden transacties alleen beoordeeld door de eigen deelnemers. Immers het gaat om de financiële belangen van deze deelnemers en niet die van derden.

De beheersbaarheid van het netwerk is ook een belangrijke motivatie. Een gesloten netwerk biedt BanXit de mogelijkheid om snel en gemakkelijk bij te sturen en zaken aan te passen.

Kan ik alle spaarders en de medewerkers van BanXit wel vertrouwen?

Dat is een meer dan terechte vraag. Want de deelnemers in het BanXit netwerk ken je natuurlijk niet persoonlijk. De vraag die feitelijk beantwoord moet worden is hoe het BanXit netwerk voorkomt dat deelnemers of medewerkers van BanXit in het BanXit Zekerheid grootboek (de financiële  database) zaken onjuist aanpassen en het hele netwerk dit aanneemt als waarheid. 

In de wereld van BanXit draait het om "gedistribueerd vertrouwen". Vertrouwen ligt daarbij niet op 1 plek, maar is verspreid over heel veel mensen en over het hele netwerk. Alle deelnemers controleren en waarderen met hun computers aangeleverde transacties en geven door hun stem uit te brengen aan of zij met de voorgestelde zaken instemmen. De spaarders vervullen de rol van goedkeurende accountant bij BanXit.

Blijven de activiteiten van BanXit beperkt tot het Zekerheid spaarplan?

Hoe de toekomst van BanXit er uit zal zien is koffiedik kijken. Maar het Zekerheid spaarplan beschouwen we wel als de basis van hun activiteiten. Wel gaan we er vanuit dat naast Nederland andere Europese landen met BanXit zullen kennismaken. Dat kan betekenen dat er ook wordt deelgenomen in Belgische, Duitse of Franse top ondernemingen en banken. Maar voor het zo ver is zal BanXit haar plannen aan de spaarders voorleggen ter goedkeuring.  

Waarom investeert BanXit alleen in aandelen die op de Nederlandse beurs zijn genoteerd?

Voor deze investeringen zijn natuurlijk alternatieven te bedenken. Beleggen in obligaties of onroerend goed is een mogelijkheid maar levert een lager rendement op. De groei van jouw spaargeld met 6% op jaarbasis zal dan niet worden gehaald. Daarnaast is het lastig om bij dergelijke belangen invloed te verwerven om tot een aantrekkelijk rendement te komen.

Deelnemen in buitenlandse ondernemingen en banken is een overweging maar voorlopig waagt BanXit zich daar niet aan. De simpele reden is dat BanXit van buitenlandse beurzen en de daarop genoteerde bedrijven geen verstand heeft. Wanneer BanXit bijvoorbeeld de stap willen maken naar de Belgische beurs, dan zal zij goed beslagen ten ijs moeten komen. Het plan zal dan ook voorgelegd worden aan de spaarders die aan een dergelijke initiatief de goedkeuring moeten geven.  Wil je meer weten over de BanXit werkwijze?

Lees meer over het BanXit Zekerheid spaarplan

In hoeverre belegt BanXit duurzaam?

Duurzaam beleggen staat sterk in de belangstelling. BanXit is er op tegen om problemen af te schuiven op toekomstige generaties of om deze af te wentelen op de natuur en/of bevolkingsgroepen.

BanXit is in de eerste plaats opgericht om de rendementsproblemen van spaarders op te lossen en tot een rechtvaardig financieel systeem te komen. Daar ligt haar prioriteit. Dat betekent niet dat BanXit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uit de weg gaat.

Door een groot belang te nemen in een onderneming of bank kan BanXit van binnenuit aansturen op een sociaal en natuurvriendelijk ondernemingsbeleid. Wanneer de deelname in een bedrijf groot genoeg is, kan zelfs een BanXit commissaris worden aangesteld die de duurzame eisen realiseert. 

In de optiek van BanXit kan een bedrijf of bank dus het beste door interne krachten worden verduurzaamd. Rijkdom en welvaart zullen dan beter worden verdeeld. Vervuilende productieprocessen worden sneller vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

Geld is macht. Hoe meer geld de spaarders aan BanXit toevertrouwen, hoe meer de spaarders te vertellen krijgen, hoe eerder duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en -cultuur van de bedrijven waarin zij deelneemt post vat.

Daarbij komt dat uit een onderzoek van het gerenommeerde Harvard blijkt dat bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, aanzienlijk betere financiële resultaten en beleggingsrendementen realiseren dan bedrijven die duurzaamheid links laten liggen. De spaarders hebben dus ook een financieel belang om duurzaamheid te omarmen.

Welk deel van mijn inkomen kan ik het beste sparen?

Op deze vraag is niet een, twee, drie een antwoord te geven. Dat hangt helemaal af van jouw werk, inkomen en uitgavenpatroon. We raden je aan een overzicht te maken van je inkomsten en uitgaven. De ongeschreven regel dat je altijd 10% kunt bezuinigen zonder dat dit pijn doet, is waarschijnlijk ook op jou van toepassing. Tel dus al je uitgaven bij elkaar op, neem daar 10% van en ga aan de slag met (be)sparen. Bij een uitgave patroon van E 2.000,-, vind je dus de ruimte om met E 200,- per maand met ons mee te doen. Na 15 jaar heb je dan al een bedrag te pakken van ruim E 55.000,-, na 25 jaar ten minste E 131.000 en na 40 jaar minimaal E 371.000. 

Heb je besparingstips nodig? Ga dan naar www.vrekkenkrant.nl. In deze krant staan 250 besparingstips die je kunt downloaden.

Is het verstandig dat ik geld leen om met BanXit mee te doen?

Ons advies is heel simpel: Stap bij BanXit niet in met geleend geld. Heb je al spaargeld bij BanXit opgebouwd dan moet je dit niet uitbreiden door ergens geld te lenen. Nu zien we je al denken dat je minder rente betaald op geleend geld dan je van BanXit krijgt en dat er dus winst is te behalen. Inderdaad kan het zijn dat door geld te lenen jouw rendement verder omhoog gaat.

Maar geld lenen dien je op een zeer beheerste wijze te doen. Want geleend geld moet je op een zeker moment wel terugbetalen. Je raakt serieus in de problemen wanneer dit niet lukt. Doe alleen met BanXit mee met geld dat je over hebt. Ons advies voorkomt veel en onnodige stress.

Let op. Geld lenen kost geld.

Vormt BanXit een goede aanvulling op mijn pensioen?

We worden gemiddeld steeds ouder en moeten daardoor langer werken. De AOW-leeftijd wordt alsmaar verhoogd. Je bent waarschijnlijk in de veronderstelling dat jouw pensioen goed geregeld is. Maar de werkelijkheid pakt vaak anders uit dan gedacht. Een waardevast pensioen is al lang geen vanzelfsprekendheid meer.

Er komen steeds meer ouderen die langer leven en steeds minder mensen dragen bij aan de AOW-pot. De vraag is of de AOW-voorziening zoals we die vandaag kennen wel betaalbaar blijft. Daarbij komt dat de pensionfondsen grote moeite hebben aan de verplichtingen te voldoen in de zin van bijvoorbeeld een koopkrachtbestendige uitkering. De lage rente is hiervan een van de oorzaken.

Wanneer je je spaargeld bij een bank deponeert dan is dat weliswaar lekker makkelijk maar levert je niets op bij de huidige rentestand. Sterker nog de koopkracht van jouw spaargeld holt achteruit. Beleggen daarentegen blijft uit rendementsoogpunt de beste oplossing maar daarbij loop je risico. Met het BanXit Zekerheidsplan wordt een rendement van 6% op jaarbasis gegarandeerd. Dit plan vormt een aantrekkelijke aanvulling op jouw pensioen.

Kan elk bedrag ongeacht de omvang worden ingelegd?

Bij BanXit is een spaarder vrij om elk bedrag over te maken of te sparen. Hieraan is geen maximum verbonden. Het minimum bedrag om te starten is E 50,-. Wanneer je geld opneemt en het spaarbedrag komt beneden de E 50,- uit, dan wordt jouw rekening opgeheven. 

Kan ik mijn spaargeld anoniem houden?

Je kunt persoonlijke redenen hebben om spaargeld anoniem te houden. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je kwade bedoelingen hebt. Immers de belastingaangiftes vul je altijd waarheidsgetrouw in.

Wanneer je spaargeld inlegt via een bankoverschrijving dan is dit altijd traceerbaar. Er bestaat namelijk een relatie tussen jouw bankrekening en de bankrekening van bijvoorbeeld SpaardersVerenigd of BanXit. Je kunt wel meerdere rekeningen bij BanXit openen om vervolgens geld van de ene naar de andere rekening over te boeken. Deze route is vrijwel niet traceerbaar.

Stelt BanXit vast dat je rekeningen voor malafide praktijken gebruikt, dan zal SpaardersVerenigd en BanXit de samenwerking met jou onmiddellijk beëindigen. 

Zijn er addertjes onder het gras?

Het is begrijpelijk dat deze vraag jou bezighoudt. In de algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten van alle betrokken partijen vastgelegd. Maar dat is een taai en saai verhaal waar je niet snel aan toekomt. Bij sparen handelt het altijd om vertrouwen. Bij BanXit leg je dit vertrouwen niet in de handen van 1 partij maar in de handen van alle spaarders. Wanneer een spaarder een onregelmatigheid (lees: addertje onder het gras) vaststelt, dan weten alle spaarders dat in een mum van tijd via BanXitCommunity. 

Kan het spaargeld misbruikt worden?

Met regelmaat duiken er berichten op dat geld van beleggingsfondsen, goededoelenorganisaties of woningcoöperaties ontvreemd wordt of wordt uitgegeven aan verkeerde (privé)zaken. Maar ook de overheid gaat soms uiterst curieus om met belastinggeld. Wachtgeld- of reisonkostenvergoedingen worden onterecht van toepassing verklaard op veel verdienende volksvertegenwoordigers of ambtenaren. Voorbeelden helaas te over.

Bij BanXit wordt volledig openheid gegeven over de investeringen en uitgaven. Via het Zekerheid grootboek is de financiële administratie op dagbasis voor de spaarders in te zien. Een actueel overzicht van de BanXit aandelenportefeuille met bewijs dat de aandelen inderdaad in haar bezit zijn, is voor elke spaarder beschikbaar. Alle spaarders worden in de gelegenheid gesteld BanXit te controleren.

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een onregelmatigheid dan zal dit snel worden opgemerkt door de spaarders die daarvan direct melding maken via BanXitCommunity. Er zal dan onmiddellijk worden ingegrepen en de transactie(s) word(t)(en) teruggedraaid.

Lees meer over het Banxit Zekerheid grootboek

Is het depositogarantiestelsel nog wel van deze tijd?

Het depositogarantiestelsel garandeert spaarders een bedrag van E 100.000,- in het geval de bank omvalt. De kredietcrisis heeft ons geleerd dat een systeembank zoals de Rabobank, ING of ABNAMRO nooit failliet kan gaan. Op de valreep zullen deze banken altijd met behulp van belastinggeld worden gered.

BanXit is zodanig georganiseerd dat een faillissement niet kan plaatsvinden. Zij leent bijvoorbeeld geen geld uit. Relaties die BanXit niet terug kunnen betalen zijn er niet. Risicovolle beleggingen zullen altijd worden vermijden. Voorop staat het behoud van het spaargeld.

Net als bij de systeembanken bestaat er bij BanXit geen noodzaak voor een depositogarantiestelsel. Dit stelsel is achterhaald en dient te worden gemoderniseerd.

Nederlandse banken zijn steeds vaker betrokken bij witwassen. Bestaat dat gevaar bij BanXit ook?

Onderzoeksplatform Investico meldde onlangs dat Rabobank, ING en ABNAMRO deel hebben uitgemaakt van een witwascarrousel die in Europa en de VS miljarden Euro's heeft witgewassen. Het toezicht bij de Nederlandse bank (DNB) en de genoemde banken lijkt tekort te zijn geschoten. De boetes en/of strafvervolging die in rekening worden gebracht door justitie zijn enorm. De ING heeft een strafrechtelijke vervolging in Nederland voor honderden miljoenen afgekocht wat overigens ten laste is gegaan van de aandeelhouders. De Rabobank mocht in Dubai voor een bepaalde periode geen nieuwe klanten meer aantrekken. 

Bij SpaardersVerenigd en BanXit wordt uitgegaan van de goede wil van mensen. 99% van de mensen die sparen hebben goede bedoelingen. Het heeft dan ook geen zin om deze integere groep spaarders onder een vergrootglas te leggen. Wanneer de heer of mevrouw Jansen maandelijks E 100,- spaart dan is dat volstrekt normaal. Uiteraard gaan er alarmbellen bij BanXit af wanneer een spaarder maandelijks E 10.000,- overmaakt of dat er een aanzienlijke hoeveelheid geld gestort wordt door een bedrijf. 

BanXit hanteert een controlesysteem dat gericht is op ongebruikelijk spaargedrag. Wanneer dergelijk gedrag wordt vastgesteld zal er een controle plaatsvinden. De uitkomst hiervan kan zijn dat de relatie met de spaarder wordt beëindigd.

Witwaspraktijken zijn de uitzondering die de regel bevestigen maar zijn ook redelijk eenvoudig vast te stellen. BanXit zit niet te wachten op torenhoge boetes. De spaarder hoeft zich daar geen zorgen over te maken.

Andere vraag

Heb je een andere vraag neem dan contact met ons op en stel je vraag per e-mail. Je krijgt dan snel ons antwoord.