Waarschuwing vooraf

Laten we maar gelijk beginnen met een algemene waarschuwing. Spaarresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zo is het maar net. Maar we doen wel onze uiterste best om voor onze spaarders het maximale resultaat te behalen en in iedere geval 6% rendement te garanderen. 

Spaar voor een gegarandeerde rente van 6%

Bij BanXit kun je BX Koopzegels sparen voor een rente van 6%! Dat gaat nu nog makkelijker en automatisch met de BanXit App. Deze App biedt de mogelijkheid aan geregistreerde leden van SpaardersVerenigd om digitale BX Koopzegels te sparen. 

Alle voordelen van BX Koopzegels sparen in de BanXit app.

  • 6% rente op je spaargeld
  • Ongemerkt sparen voor een extra zakcentje
  • Spaartegoed direct opvraagbaar zonder boete
  • Mogelijkheid om het sparen te pauzeren
  • Altijd alles overzichtelijk bij elkaar en bij de hand

Het BanXit rendement

Wanneer je een belegger vraagt wat hij of zij wil, is het antwoord bijna altijd: een zo hoog mogelijk rendement. Zelden geeft een belegger aan dat het behoud van het spaargeld voorop dient te staan. Maar wat je je wel moet realiseren is dat hoe hoger het rendement is, hoe hoger het risico wordt. Een hoog rendement gekoppeld aan een laag risico bestaat niet. Laat je dus niet verleiden door prachtige verhalen, glanzende brochures en overtuigende websites die anders beweren. 

Beleggen met je spaargeld betekent dat je belegt met geld waarvoor je hard hebt gewerkt. Als geen ander weet je wat je voor je zuur verdiende geld hebt moeten doen of laten. Toch laten (beginnende) beleggers zich maar al te vaak leiden door hoge beleggingsresultaten. Zeker nu de spaarrente verwaarloosbaar is. Je loopt dan het risico in te stappen bij producten waarmee je dus snel veel geld kunt verliezen.

Wanneer het beloofde beleggingsresultaat te mooi voor woorden is, wantrouw het dan meteen. Een aanbieding voor een beleggingsproduct met een rendement van 10% of meer is niet realistisch. Volgens het gerenommeerde McKinsey zijn de afgelopen 30 jaar een zegen geweest voor de belegger. In Europa zijn in deze periode de aandelenkoersen met gemiddeld 7,9% gestegen. Dat cijfer past bij de verwachting van SpaardersVerenigd dat in de komende 20 jaar een rendement van 6% in het vat zit. We blijven aan de voorzichtige kant zitten.

Stel je een hoog rendement voorop, dan is het Zekerheid spaarplan van BanXit niets voor jou. 

BIG-sparen

Het BanXit Zekerheid spaarplan kan het beste omschreven worden als BIG-sparen. BIG omdat in bedrijven en banken een groot belang wordt genomen. Voor de directies neemt BanXit de rol van "big brother is watching you" in. Actief toezicht houden op het (dividend)beleid van deze ondernemingen vormt een centraal thema. Immers je wilt weten wat er met je spaargeld gebeurt en hoe het rendeert. Het aanstellen van een BanXit commissaris is een belangrijk doel.

B = Behoud van jouw spaargeld. BanXit ziet er op toe dat jouw spaargeld waardevast blijft en dus niet verdampt. Immers met geld maak je geld.

I = Interest. Interest dat je ontvangt op het spaargeld, zijnde 6% per jaar. Dit wordt door BanXit gegarandeerd.

G = Groei. Groei van het kapitaal. Door koerswinsten zal het spaargeld gaan groeien. BanXit selecteert daarvoor de beste ondernemingen en koopt of verkoopt de aandelenpakketten op het juiste moment.

Om macht te krijgen ten gunste van rendement is deelnemen in Nederlandse top ondernemingen en banken een zekerheidje. BanXit neemt een aandeel in ondernemingen en banken die winstgevend zijn en nu al een mooi dividendrendement (kunnen) bieden.

Wanneer BanXit een groot genoeg belang heeft in deze bedrijven dan kan de directie worden verplicht het rendementsbeleid op de BanXit wensen af te stemmen.

Bij een belang van 3% is BanXit al gerechtigd zelf punten op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de geselecteerde ondernemingen en banken te plaatsen. BanXit kan dan voorstellen doen over een passend dividendbeleid.

Door de krachten te bundelen worden de bedrijven en banken waarin wordt deelgenomen deels “overgenomen” door Banxit met alle invloed van dien.

Is het BanXit Zekerheid spaarplan een standaard beleggingsfonds?

Het Zekerheid spaarplan van BanXit is de grootste spaarrevolutie sinds mensen sparen. BanXit biedt aan de spaarder voordelen die beleggingsfondsen niet bieden: Gegarandeerd rendement, volledige transparantie, complete zeggenschap, laagste kosten, maximale privacy, geen belasting. 

Het belangrijkste voordeel van een standaard beleggingsfonds is gemak. Het enige wat het beleggingsfonds van jou nodig heeft is je spaargeld. Je hoeft verder dan ook geen keuzes te maken, dat doet de fondsbeheerder. Je kunt eenmalig een bedrag storten maar er ook voor kiezen om iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar een vast bedrag toe te vertrouwen aan het beleggingsfonds. Op het gebied van gemak wijkt het Banxit Zekerheid spaarplan niet af van een standaard beleggingsfonds. 

Nadelen van een beleggingsfonds zijn de kosten en het gebrek aan transparantie en zeggenschap. De kosten kunnen wel oplopen tot 3% van het belegde vermogen. Wanneer daar een hoog rendement tegenover staat is dat op zich niet zo erg. Maar de praktijk laat zien dat een fondsmanager het niet beter doet dan de markt. Het BanXit Zekerheid spaarplan wordt niet met een standaard kosten percentage belast. Over de operationele kosten wordt tot de laatste cent verantwoording afgelegd via het BanXit Zekerheid grootboek.

Het BanXit Zekerheid spaarplan is geen klassiek beleggingsfonds maar een samenwerkingsverband van gelijkgestemde spaarders. De samenwerking leidt er toe dat de rendementsresultaten worden gehaald, er niet gerommeld kan worden met geld en dat iedereen BanXit op een zelfgekozen moment zonder kosten kan verlaten. De deelnemers aan het samenwerkingsverband vertrouwen elkaar volledig zonder dat je deze individueel kent. 

Hoe risicovol is het BanXit Zekerheid spaarplan?

Beleggen gaat veel meer om goed omgaan met risico, dan het maken van torenhoge winsten. Indien we ons alleen concentreren op rendement, dan wordt het heel lastig om geld te verdienen. Is het jouw doel om snel veel geld te verdienen, dan is BanXit voor jou niet de aangewezen partij. 

Bij BanXit staat het behoud van je spaargeld voorop. Immers je kunt spaargeld alleen laten groeien wanneer je dit veilig stelt. BanXit zorgt er voor dat jij je spaargeld bij elkaar houdt. Vandaar dat de voorkeur uitgaat naar deelnemingen in Nederlandse topbedrijven en banken. Pas daarna gaat BanXit op zoek naar de manier om inkomen uit jouw spaargeld te halen. 

Het geld dat je spaart bij BanXit valt buiten het depositogarantiestelsel. Spaar je bij een bank en gaat deze failliet, dan krijg je E 100.00,- aan spaargeld vergoed. In tegenstelling tot een bank kan BanXit nooit failliet gaan. Immers BanXit onderneemt geen bancaire activiteiten waaronder het uitlenen van geld. Het depositogarantiefonds is in het geval van BanXit een achterhaalt fenomeen.

Het vrije vermogen van BanXit wordt aangewend voor relatief waardevaste deelnemingen in Nederlandse ondernemingen en banken van uitstekende naam en faam. Deze deelnemingen kunnen op elk gewenst moment liquide worden gemaakt voor uitbetaling aan de spaarders. Daarbij is BanXit nooit vol belegd. Er wordt een bedrag van 3% van het binnengekomen spaargeld als kasmiddel bij SpaardersVerenigd aangehouden.

Door zich te richten op Nederlandse aandelenbeurzen spreidt BanXit de risico's niet volledig. Vrijwel risicoloze beleggingen met een laag rendement zoals obligaties en vastgoed blijven links liggen. Een mindere prestatie van de Nederlandse aandelen kan niet worden gecompenseerd door beleggingen in een buitenlandse regio. Daarnaast wordt ook niet belegt in type bedrijven die de Nederlandse beurzen niet herbergen. Autoproducenten, vliegtuigbouwers, farmaceutische bedrijven, cosmetica bedrijven, horlogemakers, kledingfabrikanten, fabrikanten van sportartikelen en social media bedrijven vallen dus buiten het gezichtsveld. 

Doe je met BanXit mee dan valt jouw deelname buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit instituut is namens de Nederlandse overheid o.a. aangesteld als beschermer van de kleine belegger. Ook is BanXit niet verplicht om een prospectus uit te geven of over een vergunning te beschikken.

Maar is deze bescherming voor jou wel nodig? Immers het is niet 1 klein en voor jou onbekend team dat over jouw spaargeld waakt. Maar alle spaarders van BanXit en SpaardersVerenigd controleren mee in een volledig transparante spaaromgeving. Het risico dat je als spaarder loopt is dus verwaarloosbaar.

De voordelen van het BanXit Zekerheid spaarplan samengevat.

  BanXit Zekerheid spaarplan Standaard beleggingsfonds Standaard spaarrekening
Minimum inleg E 50,- Van E 25,- tot E 100.000,- E 1,-
Spaargeld garantie Ja Nee Ja, tot E 100.000,-
Transparantie Volledig Laag tot geen Laag tot geen
Zeggenschap Volledig Geen Geen
Gemak Hoog Hoog Hoog
Privacy Hoog Laag Laag
Vast rendement Ja, 6% Nee Nee
Variabel rendement Nee Ja, 6% Ja, 0,01% - 0,5%
Kosten fondsmanagement Laag, variabel en volledig transparant Hoog Niet van toepassing
Bankkosten Niet van toepassing Niet van toepassing Hoog
Dividendbelasting Geen Gemiddeld 15% Niet van toepassing
Toezicht AFM/DNB Nee Ja Ja
Toezicht spaarders Ja Nee Nee

Kortom het BanXit Zekerheid spaarplan is een gemakkelijke, transparante en vrijwel risicoloze manier van sparen die nauwelijks tijd kost en waar je, ook met weinig geld, direct mee kunt beginnen. En waar je bovendien een vast en aantrekkelijk rendement mee behaalt.

De BanXit deelnemingen

BanXit koopt aandelen in de 75 grootste beursgenoteerde ondernemingen van Nederland. Hierbij ligt het accent op de 25 ondernemingen die in de Amsterdam Exchange (AEX) zijn opgenomen. Dit is de Nederlandse eredivisie op aandelengebied. Tot deze groep van champions behoren o.a. DSM, Heineken, ING, KPN, Philips, Ahold en Unilever. Deze uitstekend geleide en puur Nederlandse bedrijven behalen 70% tot 80% van hun omzet uit het buitenland. We beleggen dus internationaal maar toch lekker vertrouwd dicht bij huis. Dat beleggen doen we door middel van een goed gespreide aandelenportefeuille gericht op de lange termijn.

Over de afgelopen 25 jaar had het Zekerheidsplan een rendement opgeleverd van 7% tot 8% per jaar. Dat is een mooi resultaat. Vandaar dat een rendement van 6% per jaar een haalbare garantie is.

Behoud van het spaargeld staat voorop

Je spaart om over een lange(re) termijn een aantrekkelijk maar reëel rendement te realiseren. Het gaat er om dat de beleggingen met de tijd meer waard worden en dat in de tussentijd een mooi dividend kan worden ontvangen. Omdat het behoud van jouw spaargeld voorop staat, laat het BanXit team zich niet leiden door de waan van de dag. Zelfs extreme koersontwikkelingen zullen geen invloed hebben op het Zekerheidsplan. Als de aandelen laag staan kopen we wat meer voor het beschikbare geld en als de aandelen hoog staan kopen we wat minder. Gemiddeld kopen we voor een mooie prijs aandelen in top Nederlandse ondernemingen. Maar in tijden van aanhoudende koersstijgingen of -dalingen zullen we er natuurlijk alles aan doen om de winsten te vergroten of de verliezen te beperken.

Tegengesteld beleggen

Omdat BanXit er voor de lange termijn is, wordt deels tegengesteld belegt. Als iedereen juichend is over een aandeel, dan overweegt BanXit te verkopen. Als niemand een bepaald aandeel ziet zitten, dan zal BanXit mogelijk instappen. Tevens gaat BanXit op zoek naar aandelen die volgens haar ondergewaardeerd zijn. Als de onderwaardering is verdwenen en dit betekent altijd een hogere koers, overweegt BanXit het belang daarvan af te stoten. Ook als zij hier jaren op moeten wachten.

Invloedrijk belang

Daarnaast ben je ook in de markt om invloed uit te oefenen op de bedrijven en instellingen waarin we beleggen. Het verwerven van een belang van ten minste 3% van het aandelenkapitaal is dan ook een belangrijk doel van BanXit. Over het geld van de spaarders willen de spaarders zelf alles te vertellen hebben. Logisch toch.

Alleen als BanXit er verstand van heeft

Op gevoel zal BanXit nooit handelen. Denken dat een aandelenbelang gaat dalen of stijgen is vragen om moeilijkheden. Ook zal BanXit haar oren niet laten hangen naar de kapper. Op het moment dat de kapper adviseert waarin je moet beleggen, dan ben je al te laat. 

Daarbij belegt BanXit alleen in bedrijven, markten en producten die zij begrijpt. Als BanXit niet snapt wat het bedrijf doet, of hoe het beleggingsinstrument werkt stapt zij er niet in. Van BanXit zul je dus nooit horen dat geld is vrijgemaakt voor opties, turbo's, futures, emerging markets, valuta's, coco's enz..

Simpel plan

Het BanXit Zekerheid spaarplan oogt wellicht simpel. Er wordt inderdaad een simpel plan uitgevoerd maar wel een met duidelijke spelregels. Maar zoals Johan Cruijff al opmerkte "voetbal is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen". Met een ijzeren discipline wordt het Zekerheid spaarplan door BanXit gerealiseerd. Jouw spaargeld brandt niet in haar zakken. Op een overhaaste beslissing zal je BanXit nooit kunnen betrappen. En handelen om te handelen komt bij BanXit al helemaal niet voor. Maar wanneer de marktomstandigheden daar om vragen, zal BanXit het Zekerheid spaarplan aanpassen. Maar dan wel met verstand en nadat de toestemming van de spaarder is verkregen. Alleen op deze wijze bereikt BanXit het rendementsdoel. 

Vertrouwen

Bij financiële zaken gaat het altijd om vertrouwen. Bij beleggingsproducten voor spaargeld vervullen tussenpersonen een belangrijke rol. Met name om vertrouwen te creëren tussen partijen die elkaar niet kennen. Te beginnen bij de fondsmanager en zijn team bij een beleggingsfonds. Bij een investering in onroerend goed is een makelaar en vaak een notaris betrokken. Bij de verhuur van het object komt een beheerorganisatie in beeld. Voor de juistheid van de beleggingsresultaten wordt een onafhankelijke accountant ingeschakeld. Bij geldtransacties is een bank betrokken om er op toe te zien dat de transactie eerlijk verloopt. Bovendien houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse bank toezicht. Allemaal partijen van goede naam en faam om de spaarder te overtuigen dat het wel goed zit. Maar al deze deelnemers kosten ook handen vol geld wat ten laste gaat van het beleggingsresultaat. De kosten kunnen wel oplopen tot 3% van het belegde vermogen. Dan blijft er netto nog maar weinig rendement over.

Bij BanXit wordt op een volstrekt andere wijze gewerkt. Niet door vertrouwenwekkende en geldverslindende partijen in te schakelen. Maar door vanaf de eerste dag een volledige transparantie te verzorgen. BanXit is een vertrouwensfacilitator, waarbij de spaarder centraal staat. BanXit dringt de rol van de traditioneel vertrouwde partijen als banken, verzekeraars, notarissen, accountants, makelaars, toezichthouders en beheerorganisaties ver terug. Niet alleen om kosten te besparen maar met name om volledig openheid te verschaffen wat er met het toevertrouwde geld gebeurt en hoe het rendeert. BanXit is door haar werkwijze in staat om een 100% vertrouwensband op te bouwen met haar spaarders. Partijen die elkaar niet persoonlijk kennen maar elkaar volledig vertrouwen.

Hoe creëert BanXit dit vertrouwen?

Door een volledige openheid van zaken te geven. Al het geld dat BanXit ontvangt en uitgeeft wordt op dagbasis geregistreerd in het Zekerheid grootboek. Alleen de spaarder hebben toegang tot dit grootboek. Daardoor kan elke spaarder op elke gewenst moment van de dag controleren hoeveel geld er is ontvangen en waaraan het is uitgegeven. Zo zullen er geen verrassingen ontstaan over salarissen van bestuurders of de hoeveelheid geld dat wordt gebruikt om de kosten van de organisatie te dekken.

Daarnaast wordt elke aankoop of verkoop van een aandelenbelang zichtbaar gemaakt en weet je bijvoorbeeld hoe groot het buffervermogen is. Elke spaarder heeft altijd de beschikking over een actueel bestand van de aandelenportefeuille. Uiteraard met de controlemogelijkheid of BanXit daadwerkelijk de eigenaar hiervan is, voor welk bedrag dit is aangeschaft en wat de huidige waarde daarvan is.