Decentraal grootboek

De database van BanXit functioneert als een online, decentraal grootboek. Alle spaarders hebben exclusief toegang tot dit Zekerheidsgrootboek. En kunnen hiervan een copie maken en het bewaren. Het betreft een volledig gesloten systeem. Buitenstaanders hebben geen toegang tot welke informatie dan ook.

Elke financiële transactie wordt in het Zekerheid grootboek vastgelegd. Het systeem controleert of een transactie aan vooraf bepaalde spelregels voldoet. Plannen voor nieuwe transacties en goedgekeurde transacties worden direct verspreid onder alle spaarders zodat iedereen altijd dezelfde informatie bezit.

Het decentraal georganiseerde systeem met een overzicht van alle transacties en gecontroleerd door alle spaarders zorgt er voor dat alle betrokkenen over de "waarheid" beschikken zonder dat daarvoor een tussenpersoon nodig is.

De spaarder als controleur

De database wordt beheerd door BanXit met alle spaarders en SpaardersVerenigd als controleur. Elke spaarder heeft zoals gezegd een kopie van alle informatie die erin zit. Alle deelnemers aan het netwerk kunnen dus op elk gewenst moment controleren en valideren wat er in het Zekerheid grootboek gebeurt. De eigen bevindingen kan elke spaarder kenbaar maken via BanXitCommunity dat ook weer voor iedereen toegankelijk is.