SpaardersVerenigd en dus ook BanXit is van de spaarders voor de spaarders. Het is dan ook vanzelfsprekend dat aan sparen een democratisch recht is verbonden.

Aan het gespaarde geld is stemrecht gekoppeld via een bindend referendum. Elke spaarder heeft een stem om, net als een aandeelhouder, over belangrijke zaken mee te beslissen. Bijvoorbeeld over de richting van het Zekerheid spaarplan, de investeringen die BanXit wenst te doen en het jaarlijkse budget van de beheerkosten.

De spaarder hoeft hiervoor niet naar een soort algemene vergadering te komen. De stem wordt uitgebracht via het BanXitCommunity platform. Dit maakt het eenvoudig om frequent voorstellen ter besluitvorming aan de spaarders voor te leggen. De spaarder heeft op deze wijze een grote stem inzake de bedrijfsvoering.

Spaarders kunnen ook zelf een voorstel indienen om over te stemmen. Dit is wel aan strikte regels gebonden om deze mogelijkheid beheersbaar te houden.

Het gewicht van jouw stem is gebaseerd op de hoeveelheid spaargeld dat op jouw rekening staat. Hoe groter dit bedrag is hoe meer je te vertellen hebt. Maak je van jouw stem geen gebruik, dan geldt dat automatisch als een ondersteuning van het voorstel. Dus als je niet stemt, dan stem je automatisch voor het voorstel.

Besluiten worden genomen bij een meerderheid van stemmen (50,1%). Voor besluiten die een fundamentele wijziging inhouden van bijvoorbeeld het Zekerheid spaarplan of het risicomanagement is ten minste een meerderheid van 75,0% vereist.

Omdat de (kleine) spaarder zich niet wil laten domineren door financieel daadkrachtige partijen kunnen bedrijven, banken, en (lokale) overheden niet als spaarder toetreden. Maar ook de invloed van een particuliere spaarder met 15% of meer van het BanXit vermogen zal zwaar doorwegen in de besluitvorming. Vandaar dat is bepaald dat het gewicht van een spaarder bij een stemronde is gemaximaliseerd op 15%. Heb je meerdere rekeningen op jouw naam staan, dan blijft jouw stemrecht toch op 15% gewicht staan.

Naast de spaarders houdt ook het stichtingsbestuur van SpaardersVerenigd toezicht op BanXit. In uitzonderlijke situaties kan dit bestuur gebruik maken van een vetorecht. Dit recht lijkt haaks te staan op het democratische karakter van BanXit maar dat is het niet. Wanneer middels de vereiste meerderheid van stemmen wordt besloten onwettige praktijken toe te staan, om spaargelden te accepteren van duistere oorsprong of te investeren in malafide ondernemingen, dan zal een dergelijk besluit met zekerheid worden getroffen door een veto. SpaardersVerenigd en BanXit bieden geen platform aan spaarders met ongewenste bedoelingen. De belangen van alle spaarders staan voorop en moeten worden gediend.