De spaarder is de melkkoe van de banken. Hoe werkt het nu? 

·       Je spaart je letterlijk arm 

·       Je betaalt hoge en stijgende bankkosten 

·       Je krijgt te maken met alsmaar afnemende privacy 

·       Je wordt geregeerd door een paar grote banken 

·       Je hebt niets te zeggen over je eigen spaargeld 

·       Je bent onzeker om van bank te veranderen 

·       Je hebt bij een bank nauwelijks zekerheid 

 

De bankpraktijken in 30 seconden

Ons huidige bankenstelsel dateert uit de 16e eeuw en bestaat dus al vele honderden jaren. Tijd voor verandering zou je zeggen. Maar daar zitten de banken niet op te wachten. Deze instituten beschikken over een grote macht waaronder het uitgeven van de Euro. Banken maken (mis)gebruik van de trouwe klant die maar niet van bank wil veranderen. Geen rentevergoeding op spaargeld en alsmaar stijgende bankkosten zonder extra dienstverlening is de praktijk van vandaag. Daarbij komt dat de banken steeds meer van je willen weten en de verkregen kennis te gelden willen maken. Big data is een nieuwe inkomstenbron die niet in jouw voordeel gaat werken. Jouw privacy komt steeds verder op de tocht te staan.

Ga naar 6% rente project financiering

De bankpraktijken: Het volledige verhaal

Banken zijn voorspelbaar

Banken maken maximaal gebruik van hun trouwe spaarders. Dat hebben ze altijd gedaan en dat zullen ze altijd blijven doen. Banken krijgen van de overheid een voorkeursbehandeling op allerlei terreinen. De grootste vijand van het welzijn van de spaarders zijn de machtige (top)banken. Ontneem deze banken de macht die feitelijk aan de spaarders toekomt. Het is tijd voor verandering, het is tijd voor SpaardersVerenigd.   

Sparen bij een bank maakt je arm

Het idee dat er nog nooit iemand armer is geworden van sparen bij een bank stemt niet overeen met de realiteit. Sparen bij een bank is vanuit financieel oogpunt onverstandig. De extreem lage spaarrente (0,00% tot 0,01%) zorgt er voor dat de koopkracht van jouw spaargeld elk jaar verder afneemt. De slogan “Let op! Geld lenen kost geld” ken je vast wel. De waarschuwing “Let op! Geld sparen kost geld” laten de banken wijselijk achterwege. 

Hoge en stijgende bankkosten

De al hoge kosten van jouw betaalrekening stijgen vrijwel jaarlijks met soms wel dubbele cijfers. Hiertegenover staat geen extra dienstverlening. De banken verschuilen zich achter het feit dat de kosten om witwassen en terrorisme te bestrijden en de hoge investeringen in digitaal bankieren hiervan de oorzaak zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. De huidige bankkosten staan niet in verhouding tot de teruglopende dienstverlening en de extreem lage spaarrente. De banken presenteren daarnaast juichende jaarcijfers en vette winsten. 

Afnemende privacy

Banken moeten jouw privacy garanderen. Maar deze verplichting wringt met de wettelijke mogelijkheid van banken om, weliswaar met jouw toestemming, jouw betaalgegevens te verkopen. Een betalende partij ziet daardoor of je tijdig je rekeningen betaalt, hoe vaak je rood staat, wat je levensstijl is en bij welke supermarkt je de boodschappen doet. Er kunnen dus financiële inschattingen worden gemaakt die jouw belangen ernstig schaden. De volgende stap zal zijn dat jouw persoons- en bankgegevens vrijelijk worden uitgewisseld tussen banken. Met deze stap creëren banken een extra verdienmodel en komt jouw privacy steeds verder onder druk te staan.

Grote banken

De Nederlandse markt wordt gedomineerd door 3 grote banken (ING, ABNAMRO en Rabo). Deze banken hebben de macht en verdelen de markt waarbij de (kleine) spaarders inmiddels het laatste wiel van de wagen zijn geworden. Door het beleid van de Europese Centrale Bank is er namelijk geld in overvloed en zitten de grote 3 niet te springen om het spaarvarken van de kleine particulier. 

Niets te zeggen

Op de banken zelf heeft de spaarder geen enkele invloed. De bancaire wereld is er bij gebaat de zwijgende massa spaarders onder de duim te houden om zelf nog meer macht en geld te verwerven. Op welke wijze jouw spaargeld wordt aangewend weet je bijvoorbeeld niet. Misschien wil je wel niet dat jouw geld terecht komt in de tabaksindustrie, bij wapenproducerende bedrijven of milieubelastende ondernemingen. 

Onzekere spaarders

Bankklanten zijn (veel te) loyaal en daar maken de banken handig gebruik van. Veranderen van bank lijkt een niet te nemen hindernis te zijn. Slechts 4% van alle bankklanten is de afgelopen 2 jaar van bank veranderd. De spaarder wordt tot op het bot gefileerd maar blijft toch zitten waar hij of zij zit. De reden? Een wijziging van bank betekent een nieuw rekeningnummer. Dat vinden bankklanten maar lastig. Dat is begrijpelijk maar wel onverstandig. Banken weigeren mee te werken aan het behoud van jouw rekeningnummer bij een overstap. Op deze wijze verplichten banken jou hen trouw te blijven. 

Nauwelijks zekerheid 

Sparen bij een bank is voor de meesten van ons de eerste keuze om “verstandig” met je geld om te gaan. Sparen bij een bank voelt als een manier van omgaan met je geld waarbij je niet “genaaid” wordt. Maar is dit ook zo?

1.     Het waren ook de Nederlandse banken die mede voor de kredietcrisis hebben gezorgd. De miljarden hoge rekening van deze crisis is uiteindelijk door de hardwerkende burgers betaald. En nu hebben de banken de coco-obligatie ontwikkeld met een hoog risicoprofiel. Banken leren dus kennelijk niet van hun fouten.

2.     De bestuurders van deze banken keren nog altijd torenhoge bonussen aan zichzelf en hun staf uit. Dat zijn dezelfde banken die met belastinggeld zijn gered na het ontstaan van de kredietcrisis en nu regelmatig in de publiciteit komen in verband met witwaspraktijken.

3.     De banken spelen heel nadrukkelijk in op de emotie van de spaarder. Beleggen in aandelen wordt geadviseerd als de koersen stijgen en spaarproducten moeten worden aangeschaft als de koersen dalen. Er wordt altijd wel een situatie voorgespiegeld waarbij banken hoge commissies in rekening kunnen brengen. De bank wint altijd.

4.     Het lijkt er op dat banken de spaarder in de maling nemen. Men probeert de spaarder het gevoel te geven dat er nog nooit iemand armer is geworden van sparen. Niets is echter minder waar. Van de spaarrente moet je het al jarenlang niet meer hebben. Sparen bij een bank is eigenlijk langzaam arm worden. Daarnaast zijn er dubieuze aandelenlease producten op de markt gebracht zoals GroeiVermogen (Fortis), Sprintplan (Aegon) en Legio Lease (Labouchere). DSB Groep (inmiddels failliet),  ABNAMRO en Nationale Nederlanden sloten ook aandelenleasecontracten af.
 

5.     De enige zekerheid die een bank biedt is het depotgarantiestelsel waardoor je spaargeld bij een faillissement niet verloren gaat. 

Tijd voor verandering

80% van de Nederlandse bevolking heeft de wens geuit om tot een staatsbank te komen. 62% heeft te kennen gegeven dat banken toch nooit van hun fouten leren. De macht behoort toe aan de spaarder. 

Ga naar 6% rente project financiering